מאמרים בנושא מקרקעין

עסקאות במקרקעין – רקע כללי

החוק הישראלי, חוק המקרקעין, רואה בבעלות על מקרקעין בישראל, לרבות קרקעות פנויות, בניינים ודירות, זכות קניינית ראשונה במעלה המחייבת רישום קפדני. בשל כך פותחה והשתכללה בישראל שיטת מרשם של זכויות במקרקעין שהינה שיטת רישום מהותי. הרישום הוא

קראו עוד >

רכישת דירה בישראל

קודם לחתימה על הסכם לרכישת דירה רצוי שהקונה יוודא שהסכם המכר כולל את ההגנות המתאימות עליו ועל כספו. לשם כך יש לבדוק ולבצע, בין היתר, פעולות אלה: לבדוק את טיב הזכויות המשפטיות הנרכשות ולוודא שהן לא כפופות

קראו עוד >

רכישת דירה חדשה מיזם (קבלן)

בעסקאות רכישת דירה מקבלן מעורב עורך דין של הקבלן ועל פי חוק הוא רשאי לדרוש מהקונה לשלם לו שכר טרחה עבור הטיפול בעבור הקבלן בעסקה, עד לגובה שהוגבל בחוק ועומד כיום על כ-5,000 ש"ח + מע"מ. על

קראו עוד >