שירותי נוטריון

משרדי מעניק שירותי הנוטריון בתחומים אלה:

  • אימות יפויי כח (יפוי כח נוטריוני);
  • אישור הסמכה לחתום על מסמך;
  • אישור נוטריוני להעתק מסמך;
  • אישור נוטריוני לנכונותו של תרגום מסמך;
  • קבלה ואישור של תצהיר;
  • אישור שאדם פלוני חי;
  • אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין;
  • אישור צוואה על פי הוראות סעיף 22 לחוק הירושה;
 
שירותי הנוטריון ניתנים לשפות עברית ואנגלית.
 
בכל שאלה ניתן לפנות אלי טלפונית לקבלת יעוץ.
 
שירותי הנוטריון מוענקים מכח חוק הנוטריונים, תשל"ז-1977. סעיף 7 לחוק הנוטריונים מפרט את סמכויות הנוטריון:
 
(1)   לאמת חתימה על מסמך;
(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;
(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
(6)   לאשר שאדם פלוני חי;
(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;
(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין;
 
בתפקידו משמש הנוטריון כפקיד ציבור וככזה השכר שהוא רשאי וחייב לגבות בגין שירותיו מוסדר בתקנות. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 מסדירות את שכרו.
 

להלן תדפיס מקובץ התקנות המפרט את שכר הנוטריון לשנת 2021: